FRIMERKEHEFTER

F.hefte 43 til 63  |  F.hefte 64 til 120  |  Hovedside  |

Best. Nr Hefte Beskrivelse Pris u nr Pris m nr
    OPPGI OM DU ØNSKER HEFTE MED ELLER UTEN NR VED BESTILLING !!! (  -  = UTSOLGT )    
  FH 43 Kr 10,00, 10-blokk (2 x 5) å 1,00 kr (nr 774)  
51001 A Festet i øvre marg, nedre marg perforert 50 -
51002 B Festet i øvre marg, nedre marg uperforert 50 -
  FH 44 Kr 12,50, 10-blokk (2 x 5) å 1,25 kr (nr 775)  
51004 A Festet i øvre marg, nedre marg perforert 65 -
51004a A Festet i øvre marg, nedre marg perforert  - 5 stk 275 -
51005 B Festet i øvre marg, nedre marg uperforert 65 -
  FH 45 Kr 12,50, 10-blokk (5 x 2) å 1,25 kr (nr 790)  
51007 Ax Hvit luminescens Festet i venstre marg, som er perforert 75 -
51008 Ay Gul luminescens Festet i venstre marg, som er perforert - -
51009 Bx Hvit luminescens Festet i venstre marg, som er uperforert - -
51010 By Gul luminescens Festet i venstre marg, som er uperforert - -
  FH 46 Kr 18,00, 10-blokk (5 x 2) å 1,80 kr (nr 791)  
51012 Ax Hvit luminescens Festet i øvre marg, som er perforert , 50 65
51012a Ax Hvit luminescens Festet i øvre marg, som er perforert ,  - 5 stk 200 -
51013 Ay Gul luminescens Festet i øvre marg, som er perforert - -
51014 Bx Hvit luminescens Festet i øvre marg, som er uperforert 50 -
51015 By Gul luminescens Festet i øve marg, som er uperforert - -
  FH 47 Kr 12,50, 10-blokk (2 x 5) å 1,25 kr (nr 787)  
51017 A Festet i øvre marg - -
51018 B Festet i nedre marg - -
  FH 48 Kr 10,00, 10-blokk(5 x 2) å 1,00 kr (nr 819)  
51020 A Festet i venstre marg, som er perforert 40 -
51020a A Festet i venstre marg, som er perforer - 5 stk 175 -
51021 B Festet i venstre marg, som er uperforert 40 55
  FH 49 Kr 12,50, 10-blokk (5 x 2) å 1,25 kr (nr 820)  
51023 A Festet i venstre marg, som er perforert 60 -
51024 B Festet i venstre marg, som er uperforert 60 -
51024 B Festet i venstre marg, som er uperforert - 5 stk 250 -
Best. Nr Hefte Beskrivelse Pris u nr Pris m nr
    OPPGI OM DU ØNSKER HEFTE MED ELLER UTEN NR VED BESTILLING !!! (  -  = UTSOLGT )    
  FH 50 Kr 15,00, 8 blokk (4 x 2) å 1,25 kr (nr 823/30)  
51026 A Festet i venstre marg, som er perforert 40 55
51026a A Festet i venstre marg, som er perforert - 5 stk 175 -
51027 B Festet i venstre marg, som er uperforert 40 -
  FH 51 Kr 10,00, 10blokk (2 x 5) å 1,00 kr (nr 843)  
51029 A Festet i øvre marg, som er perforert 45 55
51030 B Festet i øvre marg, som er uperforert 45 55
  FH 52 Kr 12,50, 10-blokk (2 x 5) å 1,25 kr (nr 844)  
51032 A Festet i øvre marg, som er perforert - -
51033 B Festet i øvre marg, som er uperforert 60 70
5133a B Festet i øvre marg, som er uperforert  - 5 stk - 275
  FH 53 Kr 10,00, 10-blokk (2 x 5) å 1,00 kr (859/60)  
51035 A Festet i øvre marg, nedre marg perforert 30 -
51035a A Festet i øvre marg, nedre marg perforer - 5 stk 110 -
51036 B Festet i øvre marg, nedre marg uperforert 30 35
  FH 54 Kr 12,50, 10-blokk (2 x 5) å 1,25 kr (nr 861/62)  
51038 I A Perf type 1 Festet i øvre marg, nedre marg perforert 40 45
51039 I B Perf type 1 Festet i øvre marg, nedre marg uperforert 35 -
51040 II A Perf type 2 Festet i øvre marg, nedre marg perforert - -
51041 II B Perf type 2 Festet i øvre marg, nedre marg uperforert 45 -
  FH 55 Kr 13,00, 10-blokk (2 x 5) å 1,30 kr (nr 875/76)  
51043 A Festet i øvre marg, nedre marg perforert - -
51044 B Festet i øvre marg, nedre marg uperforert 40 45
51044a B Festet i øvre marg, nedre marg uperforert - 5 stk 150 -
  FH 56 Kr 15,00, 10-blokk (2 x 5) å 1,50 kr (nr 877/78)  
51046 A Festet i øvre marg, nedre marg perforert 45 -
51047 B Festet i øvre marg, nedre marg uperforert 40 50
51047a B Festet i øvre marg, nedre marg uperforert - 5 stk 160 -
  FH 57 Kr 20,00, 10-blokk (2 x 5) å 2,00 kr (nr 908/09)  
51049 A Festet i øvre marg, nedre marg perforert 45 55
51049a A Festet i øvre marg, nedre marg perforert - 5 stk 160 -
51051 B Festet i øvre marg, nedre marg uperforert 40 45
51051a B Festet i øvre marg, nedre marg uperforert - 5 stk - 165
  FH 58 Kr 17,50, 10-blokk (2 x 5) å 1,75 kr (nr 923)  
51051 A Festet i øvre marg, nedre marg perforert 35 -
51051a A Festet i øvre marg, nedre marg perforert - 5 stk 150 -
51052 Akn 1 Med kontrollnr Antikva tall - -
51053 Akn 2 Med kontrollnr Stenskrift tall - 80
51054 B Festet i øvre marg, nedre marg uperforert 35 -
51054a B Festet i øvre marg, nedre marg uperforert  - 5 stk 150 -
51055 Bkn 1 Med kontrollnr Antikva tall - -
51056 Bkn 2 Med kontrollnr Stenskrift tall - -
Best. Nr Hefte Beskrivelse Pris u nr Pris m nr
    OPPGI OM DU ØNSKER HEFTE MED ELLER UTEN NR VED BESTILLING !!! (  -  = UTSOLGT )    
  FH 59 Kr 25,00, 10-blokk (2 x 5) å 2,50 kr (nr 931/32)  
51058 IA Perftype 2 Festet i øvre marg, nedre marg perforert 80 -
51059 IAkn Med kontrollnr Antikva tall - -
51060 IB Perftype 2 Festet i øvre marg, nedre marg uperforert 80 -
51060a IB Perftype 2 Festet i øvre marg, nedre marg uperforert  - 5 stk 350 -
51061 IBkn Med kontrollnr Antikva tall - -
51062 IIA Perftype 1 Festet i øvre marg, nedre marg perforert - -
51063 IIAkn 1 Med kontrollnr Antikva tall - -
51064 IIAkn 2 Med kontrollnr Stenskrift tall - -
51065 IIB Perftype 1 Festet i øvre marg, nedre marg uperforert - -
51066 IIBkn 1 Med kontrollnr Antikva tall - -
51067 IIBkn 2 Med kontrollnr Stenskrift tall - -
  FH 60 Kr 20,00, 10-blokk (5 x 2) å 2,00 kr (nr 942)  
51069 A Festet i venstre marg, høyre marg perforert 70 -
51069a A Festet i venstre marg, høyre marg perforert  - 5 stk 275 -
51070 B Festet i venstre marg, høyre marg uperforert 75 -
  FH 61 Kr 25,00, 10-blokk (5 x 2) å 2,50 kr (nr 943)  
51072 A Festet i venstre marg, høyre marg perforert 70 -
51072a A Festet i venstre marg, høyre marg perforert  - 5 stk 275 -
51073 B Festet i venstre marg, høyre marg uperforert 75 -
  FH 62 Kr 20,00, 10-blokk (2 x 5) å 2,00 kr (nr 962/63)  
51075 A Festet i øvre marg, nedre marg perforert 150 -
51075a A Festet i øvre marg, nedre marg perforert - 5 stk 575 -
51076 B Festet i øvre marg, nedre marg uperforert 150 -
51076a B Festet i øvre marg, nedre marg uperforert - 5 stk 575 -
  FH 63 Kr 25,00, 10-blokk (2 x 5) å 2,50 kr (nr 964/65)  
51078 I A Perftype 1 Festet i øvre marg, nedre marg perforert 150 -
51078a I A Perftype 1 Festet i øvre marg, nedre marg perforert - 5 stk 575 -
51079 1 B Perftype 1 Festet i øvre marg, nedre marg uperforert 150 -
51080 11 A Perftype 2 Festet i øvre marg, nedre marg perforert - -
51081 11 B Perftype 2 Festet i øvre marg, nedre marg uperforert - -

Trondhjems Samlerbørs   20 © 02