FRIMERKEHEFTER

F.hefter 43 til 63  |  F.hefter 64 til 120  |  Hovedside 

Best. Nr Hefte Beskrivelse Pris u nr Pris m nr
    OPPGI OM DU ØNSKER HEFTE MED ELLER UTEN NR VED BESTILLING !!! (  -  = UTSOLGT )    
  FH 64 Kr 20,00, 10-blokk (2 x 5) å 2,00 kr (nr 986)  
51083 A Festet i øvre marg, nedre marg perforert - -
51084 B Festet i øvre marg, nedre marg uperforert 135 150
  FH 65 Kr 25,00, 10-blokk (2 x 5) å 2,50 kr (nr 987)  
51086 A Festet i øvre marg, nedre marg perforert - 145
51087 B Festet i øvre marg, nedre marg uperforert 135 -
  FH 66 Kr 21,00, 10-blokk (2 x 5) å 2,10 kr (nr 1006)  
51089 A Festet i øvre marg, nedre marg perforert 135 150
51090 B Festet i øvre marg, nedre marg uperforert - -
  FH 67 Kr 25,00, 10-blokk (2 x 5) å 2,50 kr (nr 1007)  
51092 A Festet i øvre marg, nedre marg perforert - 125
51093 B Festet i øvre marg, nedre marg uperforert 120 125
  FH 68 Kr 27,00, 10-blokk (2 x 5) å 2,70 kr (nr 1017/18)  
51095 A Festet i øvre marg, nedre marg perforert - -
51096 B Festet i øvre marg, nedre marg uperforert 110 115
51096a B Festet i øvre marg, nedre marg uperforert - 5 stk 425 -
  FH 69 Kr 23,00, 10-blokk (5 x 2) å 2,30 kr (nr 1032)  
51098 A Festet i venstre marg, som er perforert - -
51099 B Festet i venstre marg, som er uperforert 110 -
  FH 70 Kr 27,00, 10-blokk (5 x 2) å 2,70 kr (nr 1033)  
51100 A Festet i venstre marg, som er perforert 95 -
51101 B Festet i venstre marg, som er uperforert 100 -
  FH 71 Kr 29,00, 10-blokk (2 x 5) å 2,90 kr (nr 1038/39)  
51103 A Festet i øvre marg, nedre marg perforert 95 -
51104 B Festet i øvre marg, nedre marg uperforert 85 -
  FH 72 Kr 29,00, 10-blokk (2 x 5) å 2,90 kr (nr 1056/57)  
51106 A Festet i øvre marg, nedre marg perforert , 120 -
51107 B Festet i øvre marg, nedre marg uperforert 110 -
  FH 73 Kr 30,00, 10-blokk (2 x 5) å 3,00 kr (nr 1061/62)  
51109 A Festet i øvre marg, nedre marg perforert - -
51110 B Festet i øvre marg, nedre marg uperforert 90 -
  FH 74 Kr 30,00, 10-blokk (2 x 5) å 3,00 kr (nr 1084/85)  
51112 A Festet i øvre marg, nedre marg perforert - 145
51113 B Festet i øvre marg, nedre marg uperforert 140 -
  FH 75 Kr 32,00, 10-blokk (2 x 5) å 3,20 kr (nr 1088/89)  
51115 A Festet i øvre marg, nedre marg perforert 85 95
51116 B Festet i øvre marg, nedre marg uperforert 75 -
  FH 76 Kr 32,00, 10-blokk (2 x 5) å 3,20 kr (nr 1106/07)  
51118 A Festet i øvre marg, nedre marg perforert - -
51119 B Festet i øvre marg, nedre marg uperforert 75 -
  FH 77 Kr 32,00, 10-blokk (2 x 5) å 3,20 kr (nr 1131/32)  
51121 A Festet i øvre marg, nedre marg perforert - -
51122 B Festet i øvre marg, nedre marg uperforert 80 -
  FH 78 Kr 33,00, 10-blokk (2 x 5) å 3,30 kr (nr 1137/38)  
51124 A Festet i øvre marg, nedre marg perforert - -
51125 B Festet i øvre marg, nedre marg uperforert - -
  FH 79 Kr 33,00, 10-blokk (2 x 5) å 3,30 kr (nr 1161/62)  
51127 A Festet i øvre marg, nedre marg perforert 90 -
51128 B Festet i øvre marg, nedre marg uperforert 90 -
Best. Nr Hefte Beskrivelse Pris u nr Pris m nr
    OPPGI OM DU ØNSKER HEFTE MED ELLER UTEN NR VED BESTILLING !!! (  -  = UTSOLGT )    
  FH 80 Kr 35,00, 10-blokk (2 x 5) å 3,50 kr (nr 1163/64)  
51130 A Festet i øvre marg, nedre marg perforert 80 -
51131 B Festet i øvre marg, nedre marg uperforert - 85
  FH 81 Kr 35,00, 10-blokk (2 x 5) å 3,50 kr (nr 1190/91)  
51133 A Festet i øvre marg, nedre marg perforert 90 -
51134 B Festet i øvre marg, nedre marg uperforert 90 -
  FH 82 Kr 35,00, 10-blokk (2 x 5) å 3,50 kr (nr 1192/93)  
51136 A Festet i øvre marg, nedre marg perforert - 85
51137 B Festet i øvre marg, nedre marg uperforert 80 -
  FH 83 Kr 35,00, 10-blokk (2 x 5) å 3,50 kr (nr 1219/20)  
51139 A Festet i øvre marg, nedre marg perforert 80 -
51140 B Festet i øvre marg, nedre marg uperforert 75 -
  FH 84 Kr 28,00, 8-blokk (2 x 4) å 3,50 kr (nr 1223/24)  
51142 Ax Festet i øvre marg, nedre marg perforert - -
51143 Ay Festet i øvre marg, nedre marg perforert - -
51144 Bx Festet i øvre marg, nedre marg uperforert 80 -
51145 By Festet i øvre marg, nedre marg uperforert - -
  FH 85 Kr 32,00, 8-blokk (2 x 4) å 4,00 kr (nr 1225)  
51147 A Festet i øvre marg, nedre marg perforert , - -
51148 B Festet i øvre marg, nedre marg uperforert 75 -
  FH 86 Kr 36,00, 8-blokk (2 x 4) å 4,50 kr (nr 1226)  
51151 Ax Festet i øvre marg, nedre marg perforert - 105
51151 Ay Festet i øvre marg, nedre marg perforert - -
51152 Bx Festet i øvre marg, nedre marg uperforert - -
51153 By Festet i øvre marg, nedre marg uperforert - -
  FH 87 Kr 28,00, 8-blokk (2 x 4) å 3,50 kr (nr 1238/45)  
51155 IA Med Svalbardmerke Festet i venstre marg, høyre marg perforert - -
51156 IB Med Svalbardmerke Festet i venstre marg, høyre marg uperforert 90 -
51157 IIA Manglende Svalbardmerke Festet i venstre marg, høyre marg perforert 125 -
51158 IIB Manglende Svalbardmerke Festet i venstre marg, høyre marg uperforert - -
  FH 88 Kr 28,00, 8-blokk (2 x 4) å 3,50 kr (nr 1249/50)  
51160 A Festet i øvre marg, nedre marg perforert - -
51161 B Festet i øvre marg, nedre marg uperforert 70 85
  FH 89 Kr 28,00, 8-blokk (2 x 4) å 3,50 kr (nr 1253/54)  
51163 A Festet i øvre marg, nedre marg perforert 60 65
51164 B Festet i øvre marg, nedre marg uperforert 60 -
Best. Nr Hefte Beskrivelse Pris u nr Pris m nr
    OPPGI OM DU ØNSKER HEFTE MED ELLER UTEN NR VED BESTILLING !!! (  -  = UTSOLGT )    
  FH 90 Kr 32,00, 8-blokk (2 x 4) å 4,00 kr (nr 1257)  
51166 A Festet i øvre marg, nedre marg perforert - -
51167 B Festet i øvre marg, nedre marg uperforert 70 -
  FH 91 Kr 36,00, 8-blokk (2 x 4) å 4,50 kr (nr 1258)  
51169 A Festet i øvre marg, nedre marg perforert 80 -
51170 B Festet i øvre marg, nedre marg uperforert 85 -
  FH 92 Kr 44,00, 8-blokk (2 x 4) å 5,50 kr (nr 1259)  
51172 A Festet i øvre marg, nedre marg perforert - -
51173 B Festet i øvre marg, nedre marg uperforert 110 -
  FH 93 Kr 28,00, 8-blokk (2 x 4) å 3,50 kr (nr 1267/1274)  
51175 A Festet i venstre marg, høyre marg perforert - -
51176 B Festet i venstre marg, høyre marg uperforert 70 -
  FH 94 Kr 28,00, 8-blokk (2 x 4) å 3,50 kr (nr 1277/1278)  
51178 A Festet i øvre marg, nedre marg perforert - -
51179 B Festet i øvre marg, nedre marg uperforert 70 75
  FH 95 Kr 29,60, 8-blokk (2 x 4) å 3,70 kr (nr 1289/90)  
51181 A Festet øvre marg, nedre marg perforert 55 -
51182 B Festet øvre marg, nedre marg uperforert 55 60
  FH 96 Kr 29,60, 8-blokk (2 x 4) å 3,70 kr (nr 1295/1302)  
51184 A Festet venstre marg, høyre marg perforert - -
51185 B Festet venstre marg, høyre marg uperforert 110 -
  FH 97 Kr 34,40, 8-blokk (2 x 4) å 4,30 kr (nr 1303)  
51187 A Festet øvre marg, nedre marg perforert - 75
51188 B Festet øvre marg, nedre marg uperforert 70 75
  FH 98 Kr 40 8-blokk (2 x 4) å 5 kr (nr 1304)  
51190 A Festet øvre marg, nedre marg perforert - -
51191 B Festet øvre marg, nedre marg uperforert 85 -
  FH 99 Kr 48 8-blokk (2 x 4) å 6 kr (nr 1305)  
51193 A Festet øvre marg, nedre marg perforert - 110
51194 B Festet øvre marg, nedre marg uperforert 100 110
  FH 100 Kr 29,60, 8 merker å 3,70 kr (nr 1316/17)  
51196 A Selvklebende enkeltmerker 55 75
51197 B Fosforpapir - -
512198 FH 101 Kr 30,40 8 merker å 3,80 kr (nr 1324/25), uperf. nede 60 -
51199 FH 102 Kr 30,40 8 merker å 3,80 kr (nr 1331), uperf. nede 60 -
51200 FH 103 Kr 36,00 8 merker å 4,50 kr (nr 1332) 70 -
51201 FH 104 Kr 44,00 8 merker å 5,50 kr (nr 1333) 85 -
51202 FH 105 Kr 30,40 8 merker å 3,80 kr (nr 1346/47) 60 -
51203 FH 106 Kr 32,00 8 merker å 4,00 kr (nr 1350/51) 65 -
  FH 107 Kr 32,00 8 merker å 4,00 kr (nr 1356)    
51204 A Festet i øvre marg, nedre perforert 60 -
51205 B Festet i øvre marg, nedre uperforert 60 70
  FH 108 Kr 40,00 8 merker å 5,00 kr (nr 1357)    
51206 A Festet i øvre marg, nedre perforert 75 -
51207 B Festet i øvre marg, nedre uperforert 75 85
  FH 109 Kr 48,00 8 merker å 6,00 kr (nr 1358)    
51208 A Festet i øvre marg, nedre perforert 85 -
51209 B Festet i øvre marg, nedre uperforert 85 95
51210 FH 110 Kr 32,00 8 merker å 4,00 kr (nr 1376/77) 70 85
51211 FH 111 I Kr 32,00 8 merker å 4,00 kr (nr 1380/81) 80 -
51212 FH 111 II Kr 8,00 2 merker å 4,00 kr (nr 1380/81) 50 -
51213 FH 112 Kr 40,00 8 merker å 5,00 kr (nr 1391) 80 -
51214 FH 113 Kr 48,00 8 merker å 6,00 kr (nr 1392) 95 -
51215 FH 114 Kr 56,00 8 merker å 7,00 kr (nr 1393) 110 -
51216 FH 115 Kr 33,60 8 merker å 4,20 kr (nr 1399/1400) 65 -
51217 FH 116 Kr 33,60 8 merker å 4,20 kr (nr 1406/07) - -
51218 FH 117 Kr 36,00, 8 merker å 4,50 kr (nr 1410/11) 72 -
51219 FH 118 Kr 36,00, 8 merker å 4,50 kr (nr 1424) 72 -
51220 FH 119 Kr 56,00, 8 merker å 7,00 kr (nr 1425) 112 -
51221 FH 120 Kr 44,00, 8 merker å 5,50 kr (nr 1433/34) 88 -
Best. Nr Andre Hefter Beskrivelse Pris u nr Pris m nr
51222 Tr.heim_1 Kr. 37,00 10 merker a 3,70 kr ( nk 1306 )
7000 nummererte hefter ( Trondheim 1000 år )
- 125
51223 Tr.heim_2 Kr. 120,00 10 merker a 12,00 kr ( nk 1307)
1997 nummerete hefter ( Trondheim 1000 år )
- 275
51224 Vm97_1 Kr. 37,00 10 merker a 3,70 kr ( nk 1291
Lux st- pr.  4 blokker opplag 5000 num. hefter (  Vm på ski i Tr.heim)
- 125
51225 Vm97_2 Kr. 50,00 10 merker a 5 kr ( nk 1292
Lux st- pr.  4 blokker opplag 5000 num. hefter ( Vm på ski i Tr.heim 97
- 175

Trondhjems Samlerbørs   20 © 02