| Finm | Tro | Nordl | N-Tr | S-Tr | M og R | Sogn-F | Rog | Hord | Vest-A | Aust-A | Vest-F | Øst-F Hed | Busk | Tele | Oppl | Aksers | Oslo | Bergen | Tr-heim | TRANSPORT | KARTONG | ANDRE |

Best. Nr Format Norge - Postkort Pris
50804T Christian Michelsens monument, st. 1941, Utgiver P.P. nr 468. kv. 1 70
Trykk på understreket tekst for å se bilde !!

Best. Nr:50812 Hilsen fra Bergen

Best. Nr:50802 Statsporten

Best. Nr Format Norge - Postkort Pris
50803T Fisketorget , Farger. St. 1905, utgiver J.Karlsens kunstf. Nr. 74, Kv. 1 - 2 45
50812TFløi Resturanten Bergen, St.1906, Astrup 839, Kv.1 - 2 skrift foran 125
50811TNygaarsparken - Bergen 1911. St. B.E.R.G.E.N Brundtland 3152. Kv. Kv. 1 100
50806T Oversiktsbilde tatt fra Fjeldveien, st. 1907 - frim. Utgiver ritter nr. 118. Kv. 1 70
50809TTorvalmenningen - biler og folk, pent st.Bergen 10-8-40, KK. 3569 Kv. 1 75
50802T Ved Stadsporten, vinter, Stemplet 1911, Utgiver Meyer 1908, Kv. 1 95

Trondhjems Samlerbørs   20 © 03