| Finm | Tro | Nordl | N-Tr | S-Tr | M og R | Sogn-F | Rog | Hord | Vest-A | Aust-A | Vest-F | Øst-F Hed | Busk | Tele | Oppl | Aksers | Oslo | Bergen | Tr-heim | TRANSPORT | KARTONG | ANDRE |

Best. Nr Format Norge - Postkort Pris
50318T#Drammen St. Halvards brønn, St Randsfjordbanen 1953, Mittet nr. 285, Kv. 1 45
50304T Hallingdal Granheim Hotel, Gulsvik. 1910, O. Svanøe nr. 293, Kv. 2 kortet er slitt svak brekk nede til høyre 125
Trykk på understreket tekst for å se bilde !!

Best. Nr: 50321Tuftebroen

Best. Nr:50304 Granheim Hotell

Best. Nr Format Norge - Postkort Pris
50320TKrokkleiva fra Kongens utsikt, St. oslo 1943, Normann 3203,Kv. 145
50321TTuftebroen - Geilo, St. Bergensbanens postexsp. 1928, A.E.Grøvo, Kv. 1-2, ørliten hj.brekk nede til v.75

Trondhjems Samlerbørs   20 © 03