52210


| Finm | Tro | Nordl | N-Tr | S-Tr | M og R | Sogn-F | Rog | Hord | Vest-A | Aust-A | Vest-F | Øst-F Hed | Busk | Tele | Oppl | Aksers | Oslo | Bergen | Tr-heim | TRANSPORT | KARTONG | ANDRE |

Best. Nr Format Norge - PostkortPris
52204KartongAxel Ender Hest med slede og folk på isen, H.Abel, Kv. 1 195
52203KartongBibelsk Motiv, Gustav Lærum ca 1900. Kv. 1- 2 noe slitasje i hjørner . 150
Trykk på understreket tekst for å se bilde !!

Best. Nr: 52213 Stabellr

Best. Nr:52214 O. Wergeland

Best. Nr Format Norge - Postkort Pris
52205KartongEdvin Skramstad Romsdalshorn, Enerett J.F. Kv. 1 250
52202Kartong Edvin Skramstad ,Norsk stemningsbilde 1902, Kartong Enerett H.Abel - Kv. 2. Hjørne brekk - lite synlig fra forsiden 195
52201KartongFamilien pyntet til jul rundt kaffebordet, Kartong - Utg. Alex Vincet. Kv. 1 250
52213KartongH.K. Stabell, Vinterbilde  Skistua - skiturister,  Kortet har avrunede hjørner, stygg skrift bak. Kv. 2 175
52215KartongJohan Grieg, " Seilbåt på fjorden, Enerett J. Karlsen, Kv. 1-2, lett slitasje på hjørner nede175
52218TJohan Grieg " ved Naustet " Enerett J. Karlsen, Kv. 1 - 2 Postgått - frim75
52208KartongKarmøen 1893 - Noe slitasje på hjørner samt svak skjold opp til venstre. Kv. 1 til 2 195
52206KartongMorten Muller, Norsk natur, datert 1900, kv.1 til svak hjørnebrekk lite synlig, 250
52214KartongOsc. Wergeland, datert 1900, Kv. 1175
52217TTheodor Kitteslen " Dompapp " St. 1940, kv. 1 - 2 . Lettslitasje , svake skjolder, 95

Trondhjems Samlerbørs   20 © 03