| Finm | Tro | Nordl | N-Tr | S-Tr | M og R | Sogn-F | Rog | Hord | Vest-A | Aust-A | Vest-F | Øst-F Hed | Busk | Tele | Oppl | Aksers | Oslo | Bergen | Tr-heim | TRANSPORT | KARTONG | ANDRE |

Best. Nr Format Norge - Postkort Pris
51183T #Akershus slott med kaianlegg, farger **, Mittet 139/0258 - 47035
51197TAkershus Slott ** Mittet 139/025 127 Datert bak 1957 kv. 145
51188TAkershus Festning 9. Juni 1905. St. Nordbanernes Posteksp. II B 1906. Mittet . Kv. 2 Skrift foran75
Trykk på understreket tekst for å se bilde !!

Best. Nr: 51218 Lokal båt

Best. Nr:51217

Best. Nr Format Norge - Postkort Pris
51170TBarnetoget - Farger St. Oslo 1958, Kortforlaget nr. 64. Kv. 1 50
51214TBygdø -st. 1912, B.H. Kv.1 75
51189TBygdø - Panorama ut over sjøen P.A. 319 Kv. 1 65
51154T Bøndernes hus, **, Kuenholt nr. 2273, Kv. 1 125
51210TDrammensveien med trikk og folk i gaten, fint kort, St. 1909, Eriksen 44, Kv. 1 150
51158TDrammensveien st. 1911, Mittet,Kunstforlaget nr. 30, kv. 1 til 2, noe hardt stemplet 125
51199T#Ekeberg - Sjømannskolen i forgrunnen, st. Oslo 1969, Mittet nr. 1316/2 Kv. 1 35
51185TFrogneseteren - div. eldre biler, Motivstempel bak Olav 70 år 1973, Abels kunstf. Nr. 26, Kv. 1 65
51166TGrand Hotel, 3 bilders Farger, st. 1905, Kv. 1-2, noen skjolder 175
51152THavna - flere båter, stemplet 1938, Georg Stilke, nr. 153, Kv. 1 150
51200T#Havna, Rådhuset div. båter **, Harstad kunstf. 868 A2, kv. 1 35
51193T#Holmenkollen under VM på ski 1966, st. Oslo 1966, Aune F-2109-4, Kv. 1 pent kort 75
51204TKarl Johan - 17. mai st. Oslo Kornsjø 1956, Kortforlaget nr. 60, Kv. 1 45
51213T Karl Johan med trikk og folkeliv, St. Bitterstad 1912, Kv. 2 skrift foan 35
51215TKarl Johans gt. - Trikk + vinter , tegnet kort, 1090, Mittet nr.909, Kv. 1-2 , lett slitasje i hjørner. 75
51216TKarl Johans gt. St. 1921, Kuenholdt, kv.2 skrift foran 45
51179TKarl Johansgt. Og Slottet, St. Olav V 70 år 2-7-73 - påsatt Nk 712-13, Abel nr. 18. Kv. 1 45
51174TKarl Johansgt. Perspektiv, St. 1919 Til Usa, kortet er påsatt 2 cent i straffeporto, Mittet nr. 51, Kv. 1-2 95
51153TKongensgade, Postgått - frim. Kv. 2 - noen skjolder også bak .K.Johansen nr. 209 125
51177TKragstøtten, **, B.C.&A.H. nr.19. Kv. 1 45
51218TLokalbåten i sundet ved Oscarshall, 1904, Abel 195, Kv. 1 150
51217TLovisenberg, Søsterhjemmet **, Kort nr. 57, Kv. 1150
51192T#Oslo 5 bilders, stemplet Oslo 1956, Oppi nr 2421. Pent kort kv.1 75
51206T" Når musikken spiller " datert !920, N.J.Uds nr. 105 kv. 1 45
51182TPerspektiv utover byen sett fra Slottet, stemplet - frim. Utgiver J.V. kv. 1 75
51163TPipervken med Akershus sjøbussen ved kai. St. 1943, Harstads forlag nr. 8319 Kv.1 125
51208TRigshospitalet st. 1923, J.H.Kuenholdt kv. 2 hjørne brekk 45
51156TRoklubbens nye Klubbhus ved Dronningen, Farger, st. 1907, - frim, Mittet nr. 160, kv. 1-2, hj. Brekk oppe, 125
51196T Rådhuset sett fra festningsmurene **, Mittet 139/025 -2 Kv.1 35
51205TSjømannskolen Oslo, **, 1957, Mittet 139/025 81 Kv. 1 35
51203TStottet **, 1957, Mittet 397025 74, Kv. 1 25
51178TSlottsparken st.1944, Abel nr. 32. Kv. 1 45
51211TStudenterlunden, biler, Natt, st. 1936, S.Gran 786, Kv. 1 75
51180TStudenterlunden - Farger, St. 1921, J.H.K.A.S nr. 2249. Kv. 1 75
51191TStudenterlunden , Carl Johan, ** 1957, Mittet 139/025 - 5. Kv. 1 35
51202TStortinget sett mot Slottet, st. 1947, Norman 0 -1 - 52 Kv.1 65
51198TUniversitet stemplet Oslo Utstillingen 1937, Kv. 1 35
51187TTrefoldighetskirken Christiania 1905. St. Kristiania 1905. C. ST. nr. 984. Kv, 1 150
51190TUniversitetet sett fra Abelhaugen, **, 1957, Mittet 139/025 - 47, Kv. 1 25
51176TUniversitetet, st 1927, Mittet nr. 770, Kv. 1-2 45
51201T#Vigelandsanlegget - 5 bilders **, Abels kunstforlag nr. 877, Kv.1 45
51209TVoksenkollen med Kragerøstøten, gamle biler, St. Dovrebanen 1937, Abel nr 183, Kv. 1 75
50212TVoksenkollen Sanatorium, Oppi 1099, Kv. 1 45
51171TVoksenkollen Sanatorium -1907, Utgiver Aktieselskapet Norsk kunst nr. 100 - 06. Kv. 2 45
51173TVoksenkollen Sanatorium, **, C.G.Gukildsen nr.510. Kv.1 45

Trondhjems Samlerbørs   20 © 03