| Finm | Tro | Nordl | N-Tr | S-Tr | M og R | Sogn-F | Rog | Hord | Vest-A | Aust-A | Vest-F | Øst-F Hed | Busk | Tele | Oppl | Aksers | Oslo | Bergen | Tr-heim | TRANSPORT | KARTONG | ANDRE |

Best. Nr Format Norge - Postkort Pris
44103T Balholm Kvikne Hotel, **, Foto K.Knudsen nr. 1409, Kv. 1 125
44109T Balholm Sogn, **, C.Normann nr. 9393, Kv. 1 90
Trykk på understreket tekst for å se bilde !!

Best. Nr: 44205 Gaupnefjorden

Best. Nr:44122

Best. Nr Format Norge - Postkort Pris
44210T2 pene kort Gudvangen, Nærøfjord begge med turistbåter, Kv. 1 45
44156TBalholm Hotellet 1917. G.K.A. nr. 49. Kv. 2 - 3 45
44157TBalholm Hotellet 1917. G.K.A. nr. 49. Kv. 2 - 4 45
44131TBalholm Sogn Hotellet, ** Mittet . Kv. 1 lux 75
44124TBalholm -" utsikt fra fjorden mot hotellet *". Mittet. Nr 494. Kv. 1 35
44142TBalholm perspektiv utover fjorden. ** Utgiver Tietz. Kv. 1 35
44133TBalholm 1907 Farger. Serie nr. 138. sendt til Frankrike. Kv. 1 95
44143TBalholm - " veien bebyggelse " stemplet Balestrand 1944. Normann nr. 9297. Kv. 1 75
44152TBalholm. Perspektiv over område - pent. **, Utgiver Tietz. Kv. 1 45
44154TBalholm, **, Utgiver Tietz. Kv.1 15
44163TBalholm farger, *', utgiver J.Karlsens kunstforlag nr. 37, Kv. 1 75
44167T#Bekkjevatnet, **, Kv. 1 25
44130TBorgund Krirker, Beyers Turistf.. Nr. 101 **, Kv. 1 95
44104T Borgund Kirkens ruiner, **, J.Aarflot, Kv.1 150
44135TBøyumsbre i Fjærland. **, Utgiver K.K. Atelier nr. 1729 Kv. 1 60
44125TBøjumsbre - Fjærland, **. Kv. 1 ( utgiver ?? ) 25
44160TEsebotn Sæterhytte - Balestrand, **, Utgiver Tietz. Kv. 1 lux 75
44132TFjærland Mittet nr. 6/173 **. Kv. 1 75
44137TFjærlandsfjord, kjerrevei. ** PP. Nr. 1552. Kv. 1 75
44111T Fjøsanger St. 1907, Utgiver O.Svande nr. 177. Kv. 1 90
44112T Fretheim - Aurland,**, Utgiver Mittet nr. 6044. Kv. 1 90
44174T#Førde perspektiv, farger **, D. Reiakvam 6965, Kv. 1 25
44175T#Førdehuset, farger **, D. Reiakvam 7717, Kv. 1 25
44205TGaupnefjorden St. Bitterstad ca 1910, K. 8380, KV. 1 125
44211TGeiranger, st. Geiranger 1948, Harstads Forlag140 T.13, Kv. 1 - 2 lette skjolder bak 45
44138TGudvangen 1912. " bebyggelse innerst i fjorden. **, Mittet nr.55. Kv. 1-2, svak bøy nedre v.hj. 75
44110T Gudvangen ,**, Utgiver C.Muller nr. 178, Kv. 1 90
44122TGudvangen 3 dampbåter, folk og liv på kaia.** Enerett A.J.K. 851. pent eldre kort. Kv 1 Lux 150
44134TGudvangen ** - Utgiver A. J. K. nr.845. Kv. 2 75
44145TGudvangen -Eldre Farger ** , - Utgiver G.K.A nr.53. Kv. 4 rift oppe 35
44148TGudvangen 1908. G.H.nr. 1028. Kv.2 35
44149TGudvangen **, Normann nr. 9373. Kv. 1 35
44158TGudvangen **, Mittet nr. 6022. Kv. 1 25
44171T#Helgheim kirke - Jølster mot Jostedalsbreen, farger, Normann N-21-6, Kv. 1 25
44169T#Hjelledalen - Strynsfjellene, farger,**, Normann N-38-82, Kv. 1 35
44179T#Grodås, Hornindal Nordfjord, farger **, Normann N-34-15, Kv. 1 25
44173T#Jølstervatn - Sunnfjord, farger **, Normann N-21-31, Kv.1 25
44195T#Jølster Kjosnesfjorden mot Grovebreen, **, Normann 12-21-12, Kv. 1 35
44198T#Jølster  Årdal, *', D. Reiakvam nr. 1236, Kv. 125
44144TLunde i Jølster. St. Fjordane 1933. Utgiver Normann nr. 11181. Kv. 1 lux 45
44107T Lærdal Maristuen, **, Utgiver Atelier Bergen nr. 1251, Kv.1 75
51565Jernbane Myrdal stasjon Tog og folk på perongen, **, Utgiver O.Svanøe 1910. nr. 414, Kv. 1 250
44207TNordfjord - Visnæs, 1908, Mittet 653, Kv. 1125
44118TNordfjord Loen vand med lokalbåt, ** Utgiver G.H. nr. 729, kv. 1 Lux 150
44129TNærødalen " perspektiv nedover dalen" 1927. K.Knudsen nr. 41 Kv.1 75
44123TNærødalen - " Elva går høyt ". Enerett 1905, Astrup nr. 2756. Kv. 2 lett slitasje, svake skjolder bak 45
44162T Nærøyfjord. Stemplet Indre Nærøy 1911. Mittet nr. 676. Kv. 1-2 25
44114T Nærøfjord, kaia, farger, stemplet 1913, utgiver H.Abel nr. 940. Kv. 1 90
44140TNærøfjord - Tegnet kort 1905. postgått til frankrike 1905. Kv. 2 - 3 45
44153TNærøfjord ** mittet nr. 6/53 Kv. 1 25
44172T#Raftevolds Hotel, - Nordfjord farger **, Husmo-foto 6790/ 1,Kv. 1 25
44176T#Raftevolds Hotel- Hornindal, farger **, Normann 01-N-34-120, Kv. 1 25
44166T#Sande - Perspektiv, **, Kv. 1 25
44209T# Sognefjellveien  St. Krossbu Kronet posthorn  - sidestemplet Bøver(dalen 1952 ) Sognefjellveien, Oppi 9/39 50
44113T Sognefjorden, Farger, St. 1920. N.J. Uds. Nr. 17. Kv. 1 75
44178T#Stryn - Nordfjord, farger **, Normann N-38-130, Kv. 1 25
44180T#Stryn Nordfjord, farger **, Normann N-38-131, Kv. 1 25
44181T#Stryn Nordfjord, farger **, Normann N-38-149, Kv. 1 25
44183T#Stryn Nordfjord, farger *', Normann N-38-132, Kv. 1 25
44182T#Stryn Vertshuset Fagre, farger **, Normann N-38-169, Kv. 1 25
44170T#Stryn, 2 bilders farger, **, Aune M-8783-8, Kv. 1 35
44189T#Stryn Helsing frå, farger **, Normann N-38-180, Kv. 1 35
44184T#Stryn Helsing frå, farger **, Normann N-38-167, Kv. 1 35
44188T#Stryn Hilsen fra, 5 bilders farger *', Normann N-38-171, Kv. 1 45
44185T#Stryn Walhalla Hotel, farger **, Normann N-38-133, Kv. 1 45
44187T#Strynsvatn, Hjelle - Hjelledalen helsing frå, 4 bilders farger **, Normann N-38-198, Kv. 1 45
44141TSvartegjeldsfossen Borgund. **, Normann nr. 9524. Kv. 1 45
44155TVadheim - Bygda **, Mittet . Kv. 1 45
44150TVibneoset i Flåmsdalen, **. Normann 9324. Kv. 1 45
44147TVaatedalen - " Geiter på vei til … "*,st. Vaatedalen 1931 enerett s. Gran. Kv. 1 - 2 35
44193T#Våtedalen Ruten Jølster - Nordfjord, Bil, Normann 12-21-22, Kv. 1 35

Trondhjems Samlerbørs   20 © 03