| 1-5 |6-10 | 11 - 15 |16 - 21 |22- 31 |32-36 |37- 40 |
|41 - 48 |49 - 55 |56 - 72 |73 - 84 |85 - 88 |89 - 99 | Norge NK 100 - 700

Best. Nr NK Nr Norge - Enkeltmerker  Pris
37503 1 12 strek riststempel på merke med gode til meget gode marger 675
35001 1 Pent feilfritt merke med 4 gode marger - Riststempel + blekkannulering 795

Best. Nr:

Best. Nr: 20723

Best. Nr: 21269

Best. Nr NK Nr Norge - Enkeltmerker Pris
207231 Våpen 4 skilling med pent blekkryss. Normale til gode marger ( HK 2400 kr ) 1 295
36869 1    3 ring Christiania nær rett vendt 3 ring  nr 42 på pent feilfritt merke med gode marger ( hk 1350 kr ) 725

Best. Nr solgt

Best. Nr: 39985

Best. Nr: 35031

Best. Nr NK Nr Norge - Enkeltmerker Pris
21335 1 11 streks nær lux på pent merke i prima kvalitet, Gode marger 795
218491 Pen 4 skilling 1855 med 11 streks rispstempel, norm til gode marger ( hk 1300 kr ) 695
21269 1 Holmestrand 6-7-1856 fullstemplet på merke med normal til Gode marger - feilfritt ( hk 1500 kr ) 950
39959 2 Arendal del av på hjørnestemplet feilfritt merke (pos a13 oppgitt ) 450
39962 2 Bergen 24-7-18 rett vendt på feilfritt pent merke 450
39976 3    3 ring Bergen 3 ring nr. 25 rett vendt på merke med god farge og tagg prima 495
37511 3 Be)rgen 7-7-1862 del av, på feilfritt merke med god farge hk 600,- 350
39986 3 Bergen 26-9-1866 rettv. Del av på feilfritt merke 295
39990 3 Christiania nr. 42 3-ring på feilfritt pent merke 275
39989 3 Christiania 11-.., 1860 på feilfritt pent merke 295
39983 3 Christiania 15-8-1860 på pent merke med god farge 495
37513 3 Ckr)istiansand 6-10-18-, lettstemplet feilfritt merke med god farge 350
39991 3    3 ring Kragerø 3 ring nr. 160  lettstemplet på pent feilfritt merke 350
39992 3    3 ring Trondhjem 3 ring nr. 306  på pent feilfritt merke 350
37515 3 Londonstempel, del av - på feilfritt pent merke 395
37542 4a 4 skilling Oscar med annulert med lett blekkyss 125
206514a   3 ring Bergen  3 ring nr. 25, fullstemplet prima merke 150
206684a    3 ring Christiania 3 ring nr. 42, fullstemplet trering på feilfritt merke 95
37534 4a    3 ring Christianssund 3 ring nr. 44 i blå farge på pent feilfritt merke 175
212804a Drammen 6-4-1862 - lett fullstempel - Prima 150
206694a Drøbak 6-11-1859 fullstemplet på fargefriskt merke i prima kvalitet 150
35031 4a Fredrikshald 29-8-1860, fullstemplet sidev.merke i prima kvalitet 225
206644a loddrett par Christianssund 3-11-1860 - nerde merke har taggmangler + hjørne ikke vanlig å se loddrette par av Oscar 500
36904 4a Hamar 23-12-1857 -rett vendt fullstempel - årstall er utglidd. Pent feilfritt merke 150
37528 4a Haugesund 23-9-1860 fullstemplet merke i prima kv. R = 400,- 500
37523 4a K)ragerø 1-1860 lettstemplet rett vendt på pent merke 150
37524 4a Kragerø 14-11-1860 rett vendt på pent feilfritt merke 150
35037 4a Laurvig 3-5-1862 fullstemplet Prima 225
206504a Lærdal 17-1-1861 luxstemplet . Et par korte tagger oppe 100
41104 4a Porsgrunn 13-10-1861 Luxus 350
37639 4a Porsgrund 11-11-1861 Luxus 495
37522 4a    3 ring Porsgrund 3 ring nr. 233 på pent feilfritt merke 150
37643 4a Porsgrund 3 12-1860 fullstemplet nær lux 150
206674a Riisøer 3-5-1863 på feilfritt merke lysere blå nyanse 125
206714a    3 ring Sandefjord 3 ring nr. 253 på feilfritt merke 150
37982 4a    3 ring Sandefjord  3 ring nr. 253 Lux ( c ) 495
41920 4a Throndhjem på feilfritt merke på lite klipp 75
40127 4a Thrygstad 3-12-1859 fullstempelt sidevendt pen enring 175
38384 4a Ver(dal. 1859 lett rettv. Fullst. Feilfritt 75
206604a Aalesund 12-4-18? På fargefriskt feilfritt merke 95
206614a Aalesund 4-8-1860 rettvendt fullstempel på feilfritt merke 150
206554b Blekkryss pent på feilfri oscar i blågrønn nyanse 200
206564b Blekkryss pent på feilfri oscar i blågrønn nyanse 150
40023 4 b Arendal 5-7-18.. Sidevendt feilfritt merke ( oppgitt pos. A15 ) 75
40042 4 b Bergen 5-8-1862 lett rettvendt fullstempel prima 250
40034 4 b    3 ring Drammen 3 ring nr. 48  på feilfritt merke 95
37519 4 b    3 ring Drammen 3 ring nr. 48 på feilfritt merke 125
206584b Farsund 4-1861 i blått - et par korte tagger i venstre taggrand 95
40024 4 b Fredrikshald 9-11-1863 sidevendt fullstempel prima ( oppgitt pos b-8 ) 95
20170 4 b Hau(gesund 30-6-1863 på pent feilfritt merke 100
37521 4 b    3 ring Horten 3 ring nr. 127 på feilfritt pent merke 150
206574b Kolvereid 7-5-1862 Luxus stemplet - - en tagg nede ( d ) 150
40036 4 b Kragerø lettstemplet på pent merke ( oppgitt pos C 2 ) 95
37525 4 b Kragerø 11-5-1860 på pent feilfritt merke 150
40037 4 b Kragerø 3-7-1863 på pent merke Prima ( oppgitt pos b 21 ) 150
40029 4 b Sarpsborg 2-12-186.. Rettv. På feilfritt merke ( oppgitt pos. C 24 ) 95
206494b Tromsø 19-5-1861 lett rettvendt fullstempel på feilfritt merke 250
37646 4b    3 ring Horten 3 ring nr. 127  fullstemplet på pent fargefriskt merke i melkeblå nyanse 250
206745 42 trering ( Christiania på feilfritt merke 125
207655 Porsgrund 11-3-1859 fullstemplet nær - lett Lux, ørliten rift i nedre taggrand knapt synlig 150
212825    3 ring Bergen rettvendt nr. 25 Bergen -feilfritt pent merke 350
40006 5 Arendal 22-4-1861 sidevendt fullstempel på pent merke 275
40018 5   3 ring Bergen,3 ring nr. 25  - sidev. Fullst. På feilfritt merke Prima 395
36897 5 Bergen 20-3-1860, Feilfritt merke - skjev til venstre - god tagg og farge 225
37547 5 Bergen 31-12-1858 fullstemplet nær lux 550
40010 5 Bergen 5-2- 1864 rettv. Fullstemplet merke Prima 495
40012 5 Bergen 10-4- 18.. sidevendt - på feilfritt merke 275
38385 5 Brevig 10-11-1860 omv. Lux merket er noe gult i papiret 350
40019 5    3 ring Christiania trering nr. 42 sidevendt fullstempel Pent 350
40013 5 Christiania 23-8-1862 lett rettvendt fullstempel på feilfritt merke 395
40016 5 Christiania 22-6-1863 rettvendt på feilfritt merke 225
40017 5 Christiania 2-6-1859 lett sidevendt fullstempel på feilfritt merke 250
37544 5   3 ring Drammen 3 ring nr. 48 - lux stemplet + liten bue på merke med god tagg - sentrert opp. 395
40004 5 Drammen 4-6-1860 rettv. Fullstempel på prima merke 395
40022 5   3 ring Moss 3 ring nr. 210 lett sidevendt tre ring på feilfritt merke 250
40003 5 Porsgrund 8-2-18..lett rettvendt fullstemplet merke Prima 395
39997 5 Sandøsund 9-7-1861 lett fullstemplet merke nær lux 350
40002 5 Skien 26-8-1862 fullstemplet , 2 tagger med sliasje opp til v. 150
213935 Trondhjem 15-12-1863 Omv. Lux (b 12 ) 295
39998 5 Trondhjem 4-5-1860 lett Lux fullstempel på feilfritt merke 350
40005 5 Tønsberg 17-10-1863 lett fullstemplet merke prima 395

NK 6 - 10. Våpen 1863/66

Trondhjems Samlerbørs   20 © 02