Førstedagsbrev 1980 -89
Salg - 50 % - Salg - 50 %

1970 - 79 | 1980 - 89   1990 - 98

Best. Nr Dato Katalog nr. Beskrivelse Katalog Pris. Salgs Pris
Fdc - 25 forskj. 1980-89 641-856 25 forskjellige Fdc i perioden 1980 til 89 450 ++ 190
Fdc - 50 forskj. 1980-89 641-856 50 forskjellige Fdc i perioden 1980 til 89 900 ++ 365
Fdc - 75 forskj. 1980-89 641-856 75 forskjellige Fdc i perioden 1980 til 89 1400 ++ 495
  1980       
Fdc - 161 26.feb 857-58 KFUK - KFUM 9 4,5
Fdc - 162 18.apr 859-62 Fugler I 12 6
Fdc - 163 09.mai 863-64 Telefonen 100 år 9 4,5
Fdc - 164 13.jun 865-68 Norwex III 35 17,5
Fdc - 165 09.sep 869-70 Norden V - brukskunst 9 4,5
Fdc - 166 14.nov 871-72 Malerkunst IV 9 4,5
Fdc - 167 14.nov 873-74 Blomster IV 7 3,5
          
  1981       
Fdc - 168 26.feb 875-78 Fugler II 16 8
Fdc - 169 26.feb 879-81 Byggverk III 12 6
Fdc - 170 24.mar 882-83 Melkeprodusenter 7 3,5
Fdc - 171 04.mai 884-85 Europa XIII - folklore 10 5
Fdc - 172 04.mai 886-88 Seiskipsmotiver 13 6,5
Fdc - 173 11.jun 889-92 Innsjø - skipsfart 14 7
Fdc - 174 25.aug 893-94 Funksjonshemmet 9 4,5
Fdc - 175 09.okt 895-96 MalerkunstV 9 4,5
Fdc - 176 25.nov 897 Nobel - fredspris 1921 11 5,5
Fdc - 177 25.nov 898-900 Billedvev 9 4,5
          
  1982       
Fdc - 178 16.feb 901-02 Vm på ski 10 5
Fdc - 179 16.feb 903-07 Byggverk IV 19 9,5
Fdc - 180 01.apr 908-09 Fugler III 9 4,5
Fdc - 181 01.apr 910-11 Tuberkulose 10 5
Fdc - 182 03.mai 912 Folkemusikk 25 12,5
Fdc - 183 03.mai 913-14 Europa XIV - historie 10 5
Fdc - 184 23.jun 915-16 Malerkunst VI 9 4,5
Fdc - 185 02.sep 917 Olav V, konge i 25 år 9 4,5
Fdc - 186 01.okt 918-19 Bjørnson - Undset 8 4
Fdc - 187 01.okt 920-21 Grafisk Forbund 10 5
Fdc - 188 15.nov 922 Nobel - Fredspris 1922 8 4
Fdc - 189 15.nov 923 Juleskikk 11 5,5
          
  1983       
Fdc - 190 16.feb 924-25 Byggverk V 11 5,5
Fdc - 191 16.feb 926-28 Hunderaser 17 8,5
Fdc - 192 24.mar 929-30 Reis i Norden 12 6
Fdc - 193 14.apr 931-32 Fugler IV 11 5,5
Fdc - 194 03.mai 933-34 Europa XV - mesterverk 12 6
Fdc - 195 03.mai 935-36 Kommunikasjonsår 12 6
Fdc - 196 22.jun 937 Olav V 80 år 10 5
Fdc - 197 07.okt 938 Jonas Lie 150 år 7 3,5
Fdc - 198 07.okt 939-40 Nord-norske båttyper 12 6
Fdc - 199 17.nov 941 Olav V, 50.00 kr 75 37,5
Fdc - 200 17.nov 942-43 Julemotiv 35 17,5
          
  1984       
Fdc - 201 24.feb 944-46 Postarbeid 15 7,5
Fdc - 202 10.apr 947-49 Fritidsfiske 16 8
Fdc - 203 10.apr 950-51 Hansteen 16 8
Fdc - 204 04.jun 852-53 Europa XVI - fellesutgaver 12 6
Fdc - 205 04.jun 954-55 Hageselskapet 9 4,5
Fdc - 206 04.jun 956-57 Birøkter og fjørfe 10 5
Fdc - 207 05.okt 958 Holberg 6 3
Fdc - 208 05.okt 959-60 Ukepressen 150 år 12 6
Fdc - 209 15.nov 961 Parlatarismen 100 15 7,5
Fdc - 210 15.nov 962-65 Egners Eventyr 50 25
          
  1985       
Fdc - 211 18.apr 966-67 Fjell i Antarktis 12 6
Fdc - 212 08.mai 968 40 år Frigjøringen 7 3,5
Fdc - 213 22.mai 969-70 Artillerivåpnene 14 7
Fdc - 214 22.mai 971 Kongsten fort 6 3
Fdc - 215 19.jun 972-73 Internasjonalt ungdomsår 11 5,5
Fdc - 216 19.jun 974-75 Europa XVII- musikk 12 6
Fdc - 217 06.sep 976-77 100 år el forsyningen 13 6,5
Fdc - 218 04.okt 978-81 Norsk arbeidsliv I olje 60 30
Fdc - 219 04.okt 982-83 Folkebiblotek 25 12,5
Fdc - 220 14.nov 984-85 Havnevesen/ Sjømåling 15 7,5
Fdc - 221 14.nov 986-87 Julemotiver 54 27
          
  1986       
Fdc - 222 18.feb 988-89 Vm i Skiskyting 12 6
Fdc - 223 18.feb 990-91 Ornamenter I 12 6
Fdc - 224 11.apr 992-93 Håndverksforbundet 19 9,5
Fdc - 225 11.apr 994-95 Europa XVIII - miljøvern 12 6
Fdc - 226 27.mai 996-97 Norden VII - vennskapsbyer 13 6,5
Fdc - 227 17.okt 998-1001 Arbeidsliv II - papirindustri 80 40
Fdc - 228 17.okt 1002-05 Personjubileer I 22 11
Fdc - 229 26.nov 1006-07 Glassmaleri 54 27
Fdc - 230 26.nov 1008 Internasjonalt fredsår 30 15
          
  1987       
Fdc - 231 12.feb 1009-10 Tall i farger 14 7
Fdc - 232 12.feb 1011-12 Ornamenter II 10 5
Fdc - 233 03.apr 1013-14 Europa XIX - trearkitektur 15 7,5
Fdc - 234 03.apr 1015 Formannskapslovene 20 10
Fdc - 235 08.mai 1016 Norge - Somalia 17 8,5
Fdc - 236 08.mai 1017-18 Matsopper I 15 7,5
Fdc - 237 10.jun 1019-20 Maihaugen 13 6,5
Fdc - 238 25.aug 1021-22 Fartein Valen 13 6,5
Fdc - 239 09.okt 1023-26 Arbeidsliv III fiskeoppdrett 90 45
Fdc - 240 09.okt 1027-28 Malerkunst VII 15 7,5
Fdc - 241 12.nov 1029-31 Hesteraser 18 9
Fdc - 242 12.nov 1032-33 Juleforbredelser 44 22
          
  1988       
  18.feb 1034-35 Norsk Fauna I 13 6,5
Fdc - 244 18.feb 1036-37 Frelsesarmeen 15 7,5
Fdc - 245 26.apr 1038-39 Matsopper II 15 7,5
Fdc - 246 26.apr 1040-42 Militærjubileer 20 10
Fdc - 247 26.apr 1043 "Nord-Sør" - kampanje 40 20
Fdc - 248 01.jul 1044-45 Europa XX - transport 14 7
Fdc - 249 01.jul 1046-49 Kong Olav 85 år 40 20
Fdc - 250 07.okt 1050-51 Christian IV 25 12,5
Fdc - 251 07.okt 1052-55 Ballsport 80 40
Fdc - 252 15.nov 1056-57 Ludvig 22 11
          
  1989       
Fdc - 253 20.feb 1058-60 Norsk fauna II 15 7,5
Fdc - 254 20.feb 1061-62 Matsopper III 15 7,5
Fdc - 255 20.feb 1063 Vm i Terrengløp 12 6
Fdc - 256 20.apr 1064-65 Vardø-Hammerfest 15 7,5
Fdc - 257 20.apr 1066-67 Norden folkedrakter 15 7,5
Fdc - 258 07.jun 1068-69 Europa XXI - barneleker 15 7,5
Fdc - 259 07.jun 1070-71 Grunnskolen 10 5
Fdc - 260 06.okt 1072-75 Malerkunst VIII 65 32,5
Fdc - 261 06.okt 1076-79 Norse OL-vinnere I 60 30
Fdc - 262 24.nov 1080-81 Personjubileer 45 22,5
Fdc - 263 24.nov 1082-83 Herregårder 10 5
Fdc - 264 24.nov 1084-85 Julepynt 18 9
Fdc - 25 forskj. 1980-89 641-856 25 forskjellige Fdc i perioden 1980 til 89 450 ++ 190
Fdc - 50 forskj. 1980-89 641-856 50 forskjellige Fdc i perioden 1980 til 89 900 ++ 365
Fdc - 75 forskj. 1980-89 641-856 75 forskjellige Fdc i perioden 1980 til 89 1400 ++ 495

Trondhjems Samlerbørs   20 © 03