Leuchtturm Blanco
Med blankoblad-systemet tilbyr Leuchtturm forskjellige muligheter for oppbevaring av frimerkestriper og stripekominasjoner. Dette systemet vil ført og fremst være interessant for samlere som ønsker å montere frimerkesamlingen på sin egen måte. Særlig motiv samlere kan utnytte alle kombinasjonsmulighetene blankoblad-systemet gir. Leuchtturm blanko-blader kan også brukes som suppleringsark i fortrykksalbum.
Både ark, helpost, førstedagsbrev, miniark, fireblokker og frimerkehefter kan monteres på arkene. Arkene kan også brukes for nye frimerker inntil nye suppleringsark utgis.
Arkene har utvendig format 270mm * 297mm og passer i alle Leuchtturm permene.