Trondhjems Samlerbørs

Best. Nr Kataloger for Samleren - oppdatert 1-11-2009 Pris
K-1 Handlerkatalogen Norge år 2011 nr.40 90,00
K-2 Norgeskatalogen år 2012 375,00
K-3Afa Skandinavia år 2012350,00
K-4 Afa - Vest-Europa år 2012, bind I, A - L 525,00
K-5Afa - Vest-Europa år 2012, bind II, M - Ø 525,00
K-6Afa - Øst Bind I 2010 (A - P)495,00
K-7Afa - Øst Bind II  2010 (R - U) 495,00
K-8Afa Danmark i farger 2010 270,00
K-9Facit spesial - Norden 2010 -  farger 485,00
K-10Michel Tyskland - år 2009 / 2010 farger  inkl. Cd 345,00
K-11Michel Tyskland special - 1849-1945 Bind I, 2010 - priser i euro  645,00
K-12Michel Tyskland special - etter 1945 Bind II, 2010 - priser i euro 645,00
K-13Michel Tyskland Briefe-Katalog 425,00
K-14Michel Tyskland Helsaker 395,00
K-15Michel Tyskland Handbuch Deutche Feldpost 1937-45 450,00
K-16 Michel Zeppelin und Flugpost Spesilakatalog 395,00
K-17 Michel Zeppelin und Flugpost Spesilakatalog 275,00
K-18Michel FN spesialkatalog 2005 ( farger ) 375,00
K-19 Michel Mellom Europa ( bind 1 ) 465,00
K-20 Michel Sørvest Europa ( bind 2 ) 465,00
K-21 Michel Sør Europa ( bind 3 ) 465,00
K-22 Michel SørØst Europa ( bind 4 ) 465,00
K-23 Michel Nord -Europa  2009-2010 -  inkl Norden ( bind 5 )465,00
K-24 Michel Vest-Europa 2009-2010 farger ( Bind 6 ) 465,00
K-25 Michel Øst-Europa 2009-2010 - farger- ( Bind 7 ) 435,00
K-26 Michel Nord Amerika  ( bind 1- del 1, siste 2007 - 08 ) 475,00
K-27 Michel Mellom Amerika  ( bind 1 del 2, siste 2007 - 08 ) 575,00
K-28 Michel Karibiske øyer ( bind 2 siste 2004 -  05  ) 625,00
K-29 Michel Sør Amerika ( bind 3, siste 2005 ) 625,00
K-30 Michel Nord og Øst Afrika ( bind 4, siste 2005 ) 645,00
K-31 Michel Vest Afrika ( bind 5, siste 2007 ) 675,00
K-32Michel Sør og Sentral Afriak ( bind 6,  siste 2007 ) 715,00
K-33Michel Australia, Oseania, Antarktis ( bind 7, siste 2005 - 06 ) 625,00
K-34Michel Sør og Sørøst Asia ( bind 8,  siste 2006 ) 675,00
K-35Michel Mellom og Øst Asia, inkl. China  ( bind 9 del 1 ), siste 2008 ) 475,00
K-36Michel Mellom og Øst Asia inkl Japan, Korea og Mongolia, ( bind 9 del 2, siste 2008 ) 565,00
************* Michel spesialkataloger kan leveres til mange land - områder - be om utgave og priser pr. mail *******
K-41Norges Mynter 2010 -  utgave nr. 40 - i farger 95,00
K-42Norske Pengesedler 1695 - 2009. - farger 340,00
K-43Sieg's Myntkatalog -  Norden utvidet utgave nr.  - 2010 325,00

Trondhjems Samlerbørs   29 8 05