ER DU EIER AV UOPPDAGEDE VERDIER ?

SAFE PERFOTronic - taggemålingsapparat
Lekende lett å oppdage!
Lettere og mer framskrittsrettet kan du ikke oppdage skjulte verdier. Ved hjelp av PERFOtronic behøver du ikke la dine kostbare merker skifte eier ved bytte eller kjøp. PERFOtronic kan raskt lønne seg. Begynn en ny dimensjon i frimerkesamling. PERFOtronic gir i løpet av sekunder optisk-elektronisk sikre måleresultater. Den måler nøyaktig på 1/1000. Uten risiko for Frimerkene, da målingen foregår uten berøring ved hjelp av lyssensorer.
PERFOtronic blir levert komplett med 220V spesialadapter.
På apparatet gis 1 års garanti.

Best. Nr: S-9850